Rendezvények betöltése
 • Ez az rendezvény elmúlt.

Összes rendezvény

Bevezetés a közbeszerzések világába – Közbeszerzési alapok és aktualitások 2 napban – Budapest

november 7. - 10:00 - november 8. - 15:00 | 59500Ft - 79500Ft

HELYSZÍNVÁTZÁS!

Star City Hotel *** 

La Prima Fashion Hotel 1052 Budapest, Piarista u.6.

Államilag engedélyezett felnőttképzés

A képzést sikeresen elvégzők névre szóló tanúsítványt kapnak, melynek feltétele: feleletválasztós tesztsor helyes (minimum: 60%) kitöltése.

A képzés megnevezése: A közbeszerzés alapjai és aktualitásai

A képzés engedélyszáma: E-001812/2018/ D003

Az előadáson való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) bekezdése alapján beszámítható a hétévenkénti pedagógus-továbbképzésbe.

A képzést sikeresen elvégző résztvevő:

 • tájékozott lesz a közbeszerzésekről szóló törvény, végrehajtási rendeletei, az egyéb kapcsolódó jogszabályok és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumok területén,
 • megismeri a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,
 • képes lesz meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,
 • képes lesz közreműködni az eljárást megindító felhívás elkészítésében és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,
 • megismeri a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,
 • képes lesz közreműködni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekmények ellátásában és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokban,
 • képes lesz nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,
 • megismeri az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat,
 • tájékozott lesz a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályok területén,
 • tájékozott lesz a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartás ismérvei tekintetében a közbeszerzési eljárás során,
 • megismeri a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét,
 • tájékozott lesz a közbeszerzés aktualitásaiban.

Szakmai előadó:

Támis Norbert
jogi szakokleveles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és oktató,

Target Consulting Tanácsadó Iroda ügyvezető

A közbeszerzés alapjai és aktualitásai –  képzés

 1. nap:

2019. november 07. 10:00-15:00

 1. nap:

2019. november 08. 10:00-15:00

Részletek:

A képzést célja:

A képzés célja, a közbeszerzés rendszeréhez kapcsolódó alapismeretek és alapkompetenciák elsajátítása, a közbeszerzés rendszerének általános megismerése, megértése, a kapcsolódó jogszabályok egységes, logikus magyarázatokba foglalása.

A képzés célcsoportja:

18. életévüket betöltött személyek, akik rálátást kívánnak szerezni a közbeszerzés alapjaira, illetve aktualitásaira, ezáltal jelenlegi munkájukat hatékonyabban és nagyobb hozzáértéssel szeretnék végezni, vagy elhelyezkedési esélyeiket szeretnék növelni.

A képzés különösen ajánlott a következő területeken:

Közbeszerzési ajánlatkérői részről azoknak, akik központi költségvetési szerveknél, önkormányzatoknál beszerzések koordinálásában, lebonyolításában vesznek részt a tervezéstől a szerződés teljesítését követően is.

Közbeszerzési ajánlattevői részről azoknak, akiknek feladata a cégnél/szervezetnél a különböző közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetmények összegyűjtése, az adott cég vagy szervezet számára relevanciával bírók kiválasztása. Az eljáráson való részvételhez szükséges dokumentumok, igazolások beszerzése, végleges ajánlat összeállítása.

Részletes tematika:

1. A KÖZBESZERZÉS FOGALMA, ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

2. A KÖZBESZERZÉS BECSÜLT ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA• a becsült érték fogalma
• dokumentálási szabályok
• a becsült érték meghatározásának lehetséges módjai
• egybeszámítási szabályok, problémák, példák
• az ún. 80-20-as szabály (Kbt. 19. § (4) bekezdése) alkalmazása
3. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TÍPUSAI, FAJTÁI, ÉRTÉKHATÁROK
• eljárásrendek, értékhatárok
• választható eljárásfajták az egyes eljárásrendekben, részletszabályok bemutatásával
– nyílt eljárás
– tárgyalásos eljárás
– meghívásos eljárás (igény szerint, csak röviden)
– hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
• jogalapok, megindításhoz szükséges feltételek
• kapcsolódó nyilvánosság
– Kbt. 115. § szerinti, ún. 5 ajánlattevős eljárás
4. AZ ELJÁRÁST MEGINDITÓ FELHÍVÁS KIEMELTEN FONTOS TARTALMI ELEMEI

• a beszerzés mennyiségének meghatározása, mennyiségi eltérések szerepeltetése
• részajánlattétel, kapcsolódó indokolási kötelezettség
• alkalmassági követelmények előírása és igazolása
– előírható alkalmassági követelmények, általános
rendezőelvek az alkalmassági minimumkövetelmények
előírása során
– alkalmasság igazolásában való részvétel referenciák
és szakemberek esetében
– KFF gyakorlat

• az értékelési szempontrendszer összeállítása
– javasolt és nem javasolt értékelési szempontok
– a súlyozással kapcsolatos szabályok
– szakemberek az értékelési szempontrendszerben
(és kapcsolódó hiánypótlási kérdések)
– KFF gyakorlat

5. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK FOLYAMATA,
FŐBB ELJÁRÁSI LÉPÉSEK
• az eljárás dokumentumainak módosításához kapcsolódó szabályok
– közzétételi szabályok
– az ajánlattételi határidő meghosszabbítása módosítás
esetén
• részvételi, ajánlattételi határidő
• kiegészítő tájékoztatás kérés/nyújtás
• bontás, a bontáson ismertetésre kerülő adatok köre
• a bírálati folyamat
– kétlépcsős igazolás közösségi és nemzeti eljárásrendben
– Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
– hiánypótlás, felvilágosítás kérés, árindoklás főbb szabályai
• döntés, eredményhirdetés, szerződéskötés
• kétszakaszos tárgyalásos eljárás lépései, szabályai
– részvételi szakasz és ajánlattételi szakasz elhatárolása
– tárgyalási szabályok
– alapajánlat és végső ajánlat

6. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZABÁLYOK
• alvállalkozók megjelölése az ajánlatban, a szerződéskötéskor és
a teljesítés során
• kifizetési szabályok
• szerződésmódosítás

7. ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSA A
KÖZBESZERZÉSEKBEN

Early Bird

69 500 Ft +Áfa/fő
10.18. után, de 10.31-ig  vásárolt jegy esetén! 

(3 főnél kevesebb résztvevő jelentkezése esetében)

✔ Ellátás

Welcome kávészünet- érkezéskor

Exclusive kávészünet – szünetben

Kiadvány
az előadás anyag kiadvány formájában
Eszközök jegyzeteléshez
mappa, toll, jegyzetfüzet
✔ Tananyag
Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI
WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

SUPER Early Bird

59 500 Ft +Áfa/fő
10.18-ig vásárolt jegy esetén! 10.18. után a SUPER Early Bird jegy csak 3 vagy több fő együttes jelentkezése esetén érhető el 10.31-ig!
✔ Ellátás

Welcome kávészünet- érkezéskor

Exclusive kávészünet – szünetben

Kiadvány
az előadás anyag kiadvány formájában
Eszközök jegyzeteléshez
mappa, toll, jegyzetfüzet
✔ Tananyag
Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI
WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

Standard

79 500 Ft +ÁFA/fő
10.31. után vásárolt jegy esetén!
✔ Ellátás

Welcome kávészünet- érkezéskor

Exclusive kávészünet – szünetben

Kiadvány
az előadás anyag kiadvány formájában
Eszközök jegyzeteléshez
mappa, toll, jegyzetfüzet
✔ Tananyag
Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI
WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

Válassza ki a megvásárolni kívánt jegyeket!

Papír alapú jelentkezéshez töltse le formanyomtatványunkat!

68681357_110603883629285_8727380164016603136_o

Részletek

Kezdés:
november 7. - 10:00
Vége:
november 8. - 15:00
Összeg:
59500Ft - 79500Ft
Rendezvény kategóriák:
, ,

Szervező

Mavor Legal Kft. – Felnőttképzési engedélyszáma: E-001812/2018
Telefon:
+36 70 586 7791
E-mail:
info@mavor.hu

Helyszín

La Prima Fashion Hotel
Budapest, Piarista u. 6. 1052 Magyarország + Google Térkép
Tickets are not available as this rendezvény has passed.