Rendezvények betöltése
 • Ez az rendezvény elmúlt.

Összes rendezvény

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés – Budapest

2019.08.28. - 10:00 - 14:15 | 59900Ft - 79900Ft

FIGYELEM!

HELYSZÍNVÁLTOZÁS

Star City Hotel

EDUTUS Ház – Falk1 Rendezvényközpont

1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

Államilag engedélyezett felnőttképzés.

A képzést sikeresen elvégzők névre szóló tanúsítványt kapnak, melynek feltétele: feleletválasztós tesztsor helyes (minimum: 60%) kitöltése.

A képzés megnevezése: Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A képzés engedélyszáma:E-001812/2018/D006

Az előadáson való részvétel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) d) bekezdése alapján beszámítható a hétévenkénti pedagógus-továbbképzésbe.

 

A képzés szakmai előadói:


Dr. Kulisity Mária
bíró
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Krausz Miklós 

LL.M.  ügyvéd

infokommunikációs szakjogász

Dr. Rácz József
ügyvéd
Rácz és Pál Ügyvédi Iroda

A képzést sikeresen elvégző résztvevő:

 • képes tájékoztatni és szakmai tanácsot adni az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 • képes ellenőrizni az általános adatvédelmi rendeletnek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
 • képes kérésre szakmai tanácsot adni az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követni a hatásvizsgálat elvégzését;
 • jártasságot szerez a felügyeleti hatósággal történő együttműködésben;
 • képes az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tartani a felügyeleti hatósággal, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytatni

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés

Képzés időpontja:

1. nap:
2019. augusztus 28. 10:00-14:15

2. nap:
2019. augusztus 29. 10:00-14:15

Részletek:

A képzést célja:

 • Általános információk megszerzése a rendelet alkalmazhatóságára való
  tekintettel
 • Átfogó ismeretek átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi Tisztviselő feladatainak ellátásához
 • Alapos jogi háttértudás átadása – példákkal, mintákkal kiegészítve-, mely a rendelet életbe lépése utáni szerződésmódosítások, szükséges nyilatkozatok, nyilvántartások stb. elkészítéséhez kiváló segítséget jelent
 • A büntetés – 20 millió forintig terjedően, mely 2018. május 25-től akár 20 millió euró is lehet – elkerülése

A képzést célcsoportja:

18. életévüket betöltött személyek, akik rálátást kívánnak szerezni az európai uniós és hazai adatvédelem jogszabályi hátterére, ezáltal jelenlegi munkájukat hatékonyabban és nagyobb hozzáértéssel szeretnék végezni, vagy elhelyezkedési esélyeiket szeretnék növelni.

A képzés ajánlott minden olyan szervezet, cég kijelölt alkalmazottja részére (a 2016/679/EU rendelet által meghatározott kötelezően kijelölt személy), ahol az adatkezelő vagy adatfeldolgozó nagyszámú, a rendelet 9. cikkelye szerinti különleges kategóriájú személyes adatot kezel.

Továbbá minden olyan egyéb szervezet alkalmazottjai részére, ahol személyes, illetve egyéb személyre vagy szervezetre utaló adatot tartanak nyilván.

Részletes tematika:

ELMÉLETI RÉSZ

1. Bevezetés
2. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése
3. A rendelet által használt fogalmak tisztázása
4. A DPO-val szemben támasztott elvárások
5. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása
6. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai
a. A GDPR-nek való megfelelés vizsgálata
b. A DPO szerepe az adatvédelmi hatásvizsgálat tekintetében
c. Együttműködés a felügyeleti
hatósággal
d. nyilvántartások vezetése
7. NAIH állásfoglalások a DPO-val kapcsolatban

GYAKORLATI RÉSZ

1. Adatvagyon fogalma
2. DPO teendői ezzel kapcsolatosan
a. az adatvagyon leltár jogi alapjai
b. felkészülés a leltározásra, a leltár
megtervezése
c. a leltározás menete és lezárása
3. Teendők a leltározás után
a. szegmentálás
b. tisztítás
c. adatátadási mátrix összeállítása
4. Adatvédelmi auditról
a. alkalmassági audit
b. megfelelőségi audit
5. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
a. dokumentálás
b. ellenőrzés
c. felülvizsgálat
d. érdekmérlegelés
e. hatásvizsgálat
f. kiigazítás
6. Adatvédelmi tisztviselő, mint hivatás
7. Adatvédelmi tisztviselő feladatai az
adatvédelmi tudatosság
kialakítása során
8. Kapcsolat az ügyféllel
9. Kapcsolat az érintettekkel
10. Kapcsolat a NAIH-val

DPO és a munkaügyi adatkezelés

 • A munkahelyi adatvédelem szabályozása, az adatkezelés általános előírásai és munkajogi specifikumai,
 • Személyes adat és különleges adat kezelése, tájékoztatás, hozzájárulás, érdekmérlegelés, bizonyítási nehézségek, az önkéntesség megítélése,
 • A személyiségi jogok védelme, azok korlátozása,
 • A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme, az üzleti titok megőrzését biztosító hatékonyabb és kevésbé hatékony lehetőségek,
 • A munkáltató jó hírnevének védelme és a munkavállaló véleménynyilvánításának joga, annak korlátai,
 • A munkavállaló munkahelyen kívüli magatartásának megítélése,
 • A felvételi eljárás során történő adatkezelés, az álláshirdetések tartalma, a pályázati anyagok kezelése, mire lehet rákérdezni a felvételi eljárás során, milyen nyilatkozat megtétele, alkalmassági vizsgálatok, felvételi tesztek teljesítése kérhető,
 • A munkaviszony fennállása alatt felmerülő adatkezelés, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség keretében a munkavállalónak milyen adatokat kell közölnie a munkáltatóval, mikor, milyen módon, a várandósság bejelentése,
 • A munkavállalók ellenőrzésének jogszerű lehetőségei, ellenőrzési alapelvek,
 • A munkavállalók levelezésének, számítógép- és telefonhasználatának, internetforgalmának, a közösségi hálózatok használatának ellenőrzése, a kamerás és GPS megfigyelés lehetőségei, az okostelefon készülékek földrajzi helymeghatározása, csomagátvizsgálás, alkoholszonda, drogteszt,
 • A jogellenesen megszerzett bizonyítékok, titkos felvételek felhasználása

Early Bird

69 900 Ft +Áfa/fő
07.26. után, de 08.16-ig  vásárolt jegy esetén! 

(3 főnél kevesebb résztvevő jelentkezése esetében)

✔ Ellátás

Basic kávészünet

Exclusive kávészünet

Kiadvány
az előadás anyag kiadvány formájában
Eszközök jegyzeteléshez
mappa, toll, jegyzetfüzet
✔ Tananyag
Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI
WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

SUPER Early Bird

59 900 Ft +Áfa/fő
07.26-ig vásárolt jegy esetén! 07.26. után a SUPER Early Bird jegy csak 3 vagy több fő együttes jelentkezése esetén érhető el 08.16-ig!
✔ Ellátás

Basic kávészünet

Exclusive kávészünet

Kiadvány
az előadás anyag kiadvány formájában
Eszközök jegyzeteléshez
mappa, toll, jegyzetfüzet
✔ Tananyag
Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI
WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

Standard

79 900 Ft +ÁFA/fő
08.16. után vásárolt jegy esetén!
✔ Ellátás

Basic kávészünet

Exclusive kávészünet

Kiadvány
az előadás anyag kiadvány formájában
Eszközök jegyzeteléshez
mappa, toll, jegyzetfüzet
✔ Tananyag
Az előadást követően az előadás anyaga elektronikus formában elküldve.
✔ WIFI
WIFI használat a termekben és a közösségi terekben

Válassza ki a megvásárolni kívánt jegyeket!

Papír alapú jelentkezéshez töltse le formanyomtatványunkat!

Adatvédelmi csomag

Biztosítjuk Önnek a cégek (szervezetek) számára legfontosabb GDPR alapján kidolgozott dokumentum sablonokat, szerződés mintákat, jogi nyilatkozat mintákat, illetve iránymutatásokat, melyek segítségével biztosítani tudja cége számára a GDPR által támasztott követelményeknek való megfelelőséget.

Részletek

Dátum:
2019.08.28.
Időpont:
10:00 - 14:15
Összeg:
59900Ft - 79900Ft
Rendezvény kategória:

Szervező

Mavor Legal Kft. – Felnőttképzési engedélyszáma: E-001812/2018
Telefon:
+36 70 586 7791
E-mail:
info@mavor.hu

Helyszín

EDUTUS Ház – Falk1 Rendezvényközpont
Falk Miksa u. 1.
Budapest, 1055 Magyarország
+ Google Térkép
Tickets are not available as this rendezvény has passed.