Államilag engedélyezett felnőttképzés.

A képzést sikeresen elvégzők névre szóló tanúsítványt kapnak, melynek feltétele: feleletválasztós tesztsor helyes (minimum: 60%) kitöltése.

A képzés megnevezése: Képzési-oktatási adatvédelmi tisztviselő (Edu-DPO)

A képzés engedélyszáma:E-001812/2018/D015

Szervező: Mavor Legal Kft. – Felnőttképzési engedélyszáma: E-001812/2018

Elméleti órák száma: 3 óra

Gyakorlati órák száma: 2 óra

Összes óraszám: 5 óra

Telefon:+36 70 586 7791

E-mail:info@mavor.hu

 

A képzés célja:

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (2016/679/EU rendelet, GDPR) összhangban olyan gyakorlati ismeretek átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatainak magasszintű ellátásához az oktatás-képzésben. Konkrét és aktuális információk megszerzése a köznevelési, felsőoktatási és felnőttképzési szereplők GDPR megfeleltetése kapcsán.

 

A képzést sikeresen elvégző résztvevő elektronikus képzési-oktatási fókusszal:

  • képes lesz tájékoztatni és szakmai tanácsot adni az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
  • képes lesz ellenőrizni az általános adatvédelmi rendeletnek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
  • képes lesz kérésre szakmai tanácsot adni az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követni a hatásvizsgálat elvégzését;
  • jártasságot szerez a felügyeleti hatósággal történő együttműködésben;
  • képes lesz az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tartani a felügyeleti hatósággal, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytatni.

Soron következő képzés