Államilag engedélyezett felnőttképzés.

A képzést sikeresen elvégzők névre szóló tanúsítványt kapnak, melynek feltétele: feleletválasztós tesztsor helyes (minimum: 60%) kitöltése.

A képzés megnevezése: Gyakorló adatvédelmi tisztviselő (DPO+)

A képzés engedélyszáma:E-001812/2018/D007

Szervező: Mavor Legal Kft. – Felnőttképzési engedélyszáma: E-001812/2018

Elméleti órák száma: 3 óra

Gyakorlati órák száma: 2 óra

Összes óraszám: 5 óra

Telefon:+36 70 586 7791

E-mail:info@mavor.hu

 

A képzés célja:

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (2016/679/EU rendelet, GDPR) összhangban olyan gyakorlati ismeretek átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatainak magasszintű ellátásához. Konkrét és aktuális információk megszerzése a rendelet alkalmazásával és megfeleltetésével kapcsolatban.

 

A képzést sikeresen elvégző résztvevő:

  • képes lesz tájékoztatni és szakmai tanácsot adni a szervezet GDPR megfelelésének követelményei kapcsán;
  • rálátást szerez az európai és hazai hatóságok esetjogára, az adatvédelemmel kapcsolatos aktualitásokra és tapasztalatokra;
  • képes lesz ellenőrizni az általános adatvédelmi rendeletnek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet képzését, valamint a kapcsolódó auditok elvégzését is;
  • képes lesz a tervezett adatkezelési műveletet vagy műveleteket áttekinteni, megvizsgálni az adatkezelés érintettekre gyakorolt esetleges hatását, felmérni annak kockázatait, a kockázatok kezelésének módját, és mindezt megfelelően dokumentálni;
  • jártasságot szerez a jogos érdekhez kapcsolódó dokumentálási kötelezettségekben (érdekmérlegelési teszt);
  • továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésében;
  • képes lesz az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tartani és együttműködni a felügyeleti hatósággal, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytatni.

Soron következő képzés